Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie na Slovensku

Gabriela Korimová, Marie Dohnalová

Cieľom štúdie je poukázať na rozvoj teoretických a aplikačných názorov na sociálnu ekonómiu, sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie v ponovembrovom vývoji Slovenska. Vedecko-výskumná  a publikačná základňa bola orientovaná na definovanie teoretických základov danej problematiky a špecifiká etablovania nového sektora sociálnej ekonomiky v tranzitívnych ekonomikách. V  praktickej rovine rezonuje otázka úlohy sociálneho podnikania a sociálnych podnikov v politike zamestnanosti pre rôzne marginalizované skupiny trhu práce (dlhodobo nezamestnaní, zdravotne  postihnutí, inak vylučovaní občania). Osobitne je dôležitá legislatívna a mediálna podpora nového typu podnikania a nových subjektov podnikania (sociálne podniky, sociálne družstvá, chránené  dielne).

Korimová, Gabriela, Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie na Slovensku. FSP,_č. 1, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .