Sociální ekonomika a sociální podnikaní v České Republice

Marie Dohnalová, Gabriela Korimová

Pojmy sociální podnik a sociální ekonomika se během posledních desetiletí začínají objevovat v různých souvislostech. Schopnost sociální ekonomiky a jejích subjektů – sociálních podniků –  inovativním způsobem reagovat na sociální potřeby vede k tomu, že její význam celosvětově roste. Sociální podniky nabývají ekonomického významu zejména zaměstnáváním osob, které obtížně  hledají práci na otevřeném trhu práce – sociální podniky pro pracovní integraci. V českém prostředí navazujeme na tradice solidarity, sdružování i družstevnictví. Sociální ekonomika i sociální  podniky existují i přesto, že nejsou legislativně ani formálně vymezeny. Pro šíření myšlenek sociální ekonomiky a zahájení výzkumů vycházíme z evropských iniciativ, které zdůrazňují možnosti  podnikání pro každého. V příspěvku seznamujeme s metodikou, kterou používá výzkumný tým katedry studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze pro  identifikaci českých sociálních podniků.

Dohnalová, Marie, Sociální ekonomika a sociální podnikaní v České Republice. FSP,_č. 1, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .