Jaký je skutečný rozsah ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb?

Jana Langhamrová, Ladislav Průša

Financování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb patří dlouhodobě k jedněm z nejvýznamnějších problémů při poskytování sociálních služeb. Zdravotní pojišťovny –  především Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) – v rozporu s platným právním stavem nehradí poskytovatelům sociálních služeb náklady lékařem indikované a ošetřujícím personálem provedené a vykázané péče, vytváří tlak na ošetřující lékaře, aby tuto formu péče klientům pobytových služeb neindikovali, a v rámci své revizní činnosti se snaží minimalizovat rozsah skutečně  poskytnuté péče, kterou by měly zaplatit. Cílem tohoto příspěvku je proto analyzovat výsledky terénního šetření o rozsahu poskytované ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních  služeb, které bylo realizováno v závěru roku 2014, porovnat získané výsledky se skutečnými výdaji zdravotních pojišťoven za tuto formu péče a na tomto základě navrhnout takové řešení, které by  přispělo k odstranění nedostatků současného stavu.

Langhamrová, Jana, Jaký je skutečný rozsah ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb FSP,_č. 2, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .