Nehmotné hodnoty v sociálních službách – můžeme je měřit?

Jaroslava Hrabětová, Olinga Ta´eed

Organizace občanského sektoru v současné době čelí zvýšeným požadavkům na deklarování dopadů svých projektů, a s tím souvisí otázka, jak je měřit či evaluovat. Příspěvek uvádí příklad ze  Spojeného království (UK), kde se zadavatel (krajský úřad) rozhodl, že v nadcházející dotační výzvě v sociální oblasti jako další hodnotící indikátor využije změření sociální hodnoty, sociálního dopadu organizace, která se uchází o finanční podporu. Pro tento účel si zadavatel zvolil metriku Social Earnings Ratio (S/E Ratio) vyvinutou na výzkumném pracovišti Center for Citizenship,  Enterprise and Governance, při univerzitě v Northamptonu. Nejedná se pouze o monitoring, evaluaci a vyhodnocení realizovaného projektu a organizace, ale rovněž o nalezení co  nejtransparentnějšího způsobu samotného výběru organizací, poskytovatelů sociální služby.

Hrabětová, Jaroslava, Nehmotné hodnoty v sociálních službách - můžeme je měřit FSP,_č. 2, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .