Reformy v poskytování dlouhodobé péče – z publikace EU

Závislost na dlouhodobé péči je významným zdravotním, ekonomickým i sociálním rizikovým faktorem jak pro osobu, která je na takové péči závislá, tak pro její rodinu. Nedostatečná sociální  ochrana např. prostřednictvím peněžitých dávek či péče vystavuje celou řadu občanů EU zvýšenému riziku chudoby a sociálního vyloučení. A nutno dodat, že počet osob, jimž hrozí uvedená rizika,  nadále poroste v důsledku stárnutí evropské populace. Nedostatečná dlouhodobá péče pro seniory, děti, chronicky nemocné osoby a zdravotně postižené má také negativní dopady na oblast trhu práce, protože tzv. neformálními pečovateli (rodinnými příslušníky, pečujícími o blízkou osobu) jsou většinou ženy.

Reformy v poskytování dlouhodobé péče - z publikace EU. FSP,_č. 2, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .