Vývoj nemocenského pojištění od rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky 1. 1. 1993

Vilém Kahoun

V letošním roce slavíme 25 let od vzniku České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ)1. K tomuto významnému jubileu se sluší si připomenout i vývoj jednotlivých odvětví sociálního pojištění v  posledních 25 letech. V tomto článku se zaměříme na vývoj nemocenského pojištění po roce 1989 a podrobněji pak po roce 1992, tedy po rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky. Po  velkých společenských změnách v listopadu 1989 bylo nutné značně přebudovat i právní řád a zcela změnit přístup k sociálnímu zabezpečení jako takovému. Nemocenské pojištění zaměstnanců  přešlo ze správy odborových orgánů na nově zřízenou Českou správu sociálního zabezpečení, která převzala dřívější pravomoci Úřadu důchodového zabezpečení v Praze, České správy  nemocenského pojištění a Správy nemocenského pojištění Svazu českých a moravských výrobních družstev a stala se tak nositelem jak nemocenského, tak důchodového pojištění.

Kahoun, Vilém, Vývoj nemocenského pojištění od rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky 1. 1. 1993. FSP,_č. 2, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .