Z výsledků výzkumu v roce 2015

Vědecko-výzkumná činnost VÚPSV, v. v. i., v roce 2015 navazovala na předchozí výzkumné aktivity a v souladu se schváleným materiálem „Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV, v. v. i., v letech  2011−2017“ probíhala v rámci projektů souhrnného charakteru. Vodítkem vědecko-výzkumné činnost byl „Plán činnosti na r. 2015“. S tematickým zaměřením výzkumu i získanými poznatky  seznamuje následující text.

Z výsledků výzkumu v roce 2015. FSP,_č. 2, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .