Konference Pokojné umírání

10.6.2016
Magda Dohnalová Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky se zapojila do projektu s názvem „Rozvoj geriatrické a paliativní péče v […]