Bydlení a bytová politika v hlavním městě Praze a České republice v kontextu demografických změn

Petr Wija, Michal Němec

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE uspořádal 28. ledna 2016 seminář s názvem „Bydlení a bytová politika v hl. městě Praze a České republice v  kontextu demografických změn“. Na semináři vystoupili zástupci pořádajících institucí, dále zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj a další odborníci na tuto  problematiku. Seminář se mimo jiné zaměřil na problematiku bydlení v kontextu probíhající aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy. Seminář se setkal se značným zájmem odborné  veřejnosti, samospráv a dalších účastníků. Prezentace ze semináře jsou dostupné na stránkách Institutu důstojného stárnutí (www.dustojnestarnuti.cz).

Wija, Petr, Bydlení a bytová politika v hlavním městě Praze a České republice v kontextu demografických změn. FSP,_č. 3, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .