Konference o čase, rodině a generacích

Petra Michalová

Dne 2. května 2016 se opět na půdě Senátu Parlamentu ČR konala konference o rodinné politice. Téma letošního XV. ročníku bylo zaměřeno na průsečíky generací z pohledu rodinné politiky.  Těmi průsečíky byla míněna místa, situace a okamžiky, kde se generace potkávají, kde se obohacují, kde mají možnost vzájemné pomoci … a zejména, v čem jsou tyto průsečíky generací významné  pro společnost.

Michalová, Petra, Konference o čase, rodině a generacích. FSP,_č. 3, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .