Konference Pokojné umírání

Magda Dohnalová

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky se zapojila do projektu s názvem „Rozvoj geriatrické a paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb“ (reg. č.: CH.10/2/047)  financovaného z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce. Hlavním cílem tohoto projektu je zavedení paliativní péče do pobytových zařízení sociálních služeb, aby byl jejich uživatelům umožněn důstojný odchod ze života v prostředí, na které jsou zvyklí a již v něm několik let žijí. Spolupráce se švýcarským partnerem přináší mnohé nové poznatky a ukazuje na švýcarskou dobrou  praxi v této oblasti a vůbec na propracovaný systém paliativní péče ve Švýcarsku. Jednou z aktivit projektu byla konference s názvem Pokojné umírání, jež se konala 4. května 2016 v Liberci za  účasti švýcarských odborníků na paliativní péči. Na konferenci bylo přítomno více než 100 účastníků z celé České republiky.

Dohnalová, Magda, Konference Pokojné umírání. FSP,_č. 3, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .