Sociální situace v Česku pohledem zprávy Caritas Cares

Lucie Benešová, Iva Kuchyňková

Caritas Europa pravidelně vyzývá své členské organizace, aby se vyjadřovaly k dění v sociální politice na národní i celoevropské úrovni a uplatnily cenný pohled grassroot organizace. Výsledkem  takového zhodnocení byla v roce 2015 kompletace zprávy s názvem Caritas Cares, který můžeme přeložit jako „Charita se stará“ či „Charitě to není jedno“. Ve svých závěrech totiž přichází s apelem  na jisté změny, které dle jejího názoru mohou zajistit, aby se současná sociální situace v oblastech chudoby a sociálního vyloučení zlepšila. Podobnou zprávu vydávala Caritas Europa již za rok 2014, ta byla více zaměřená na „evropský semestr“ a Strategii 2020. Kontext Strategie 2020 lze zaznamenat i ve zprávě Caritas Cares 2015, ovšem v následujících řádcích se budeme věnovat  především těm částem, které jsou založené na vlastním výzkumu mezi sociálními pracovníky a finálním závěrům, resp. doporučením. Zpráva Caritas Cares 2015 byla představena zástupcům  zainteresovaných institucí a organizací 2. února 2016 v Evropském domě v Praze za přítomnosti Jorge Nuno Mayera, generálního sekretáře Caritas Europa. Výsledky všech evropských států jsou  zveřejněny ve Zprávě Caritas Cares 2015, která byla vydaná v březnu 2016.

Benešová, Lucie, Sociální situace v Česku pohledem zprávy Caritas Cares. FSP,_č. 3, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .