Z členské schůze Genderové expertní komory (GEK ČR) v Brně

Drahomíra Zajíčková, Nina Fárová

Dne 18. 3. 2016 se v Brně v Kanceláři veřejné ochránkyně práv uskutečnila členská schůze Genderové expertní komory ČR. Genderová expertní komora je profesní sdružení sdružující odborníky a  odbornice v oblasti rovnosti žen a mužů.

Zajíčková, Drahomíra, Z členské schůze Genderové expertní komory (GEK ČR) v Brně. FSP,_č. 3, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .