Analýza dopadu možnosti zavedení sdílení důchodových práv mezi manželi

Milan Šlapák

Abstrakt
Článek hodnotí návrh Důchodové komise na zavedení sdílení vyměřovacích základů pro stanovení důchodu mezi manželi a jako vhodnější alternativu navrhuje zvážení zavedení sdílení  důchodových práv podle švýcarského vzoru. Dopady takové reformy následně analyzuje z hlediska dopadu na důchody mužů a žen a z hlediska dopadů na bilanci důchodového účtu České  republiky.

Klíčová slova: důchodový systém, důchodová reforma, modernizace důchodového systému

Šlapák, Milan, Analýza dopadu možnosti zavedení sdílení důchodových práv mezi manželi. FSP,_č. 4, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .