Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020

Jitka Modlitbová

V každé společnosti existují lidé, kteří z různých (objektivních či subjektivních) důvodů nemají dovednosti nebo prostředky k tomu, aby si bydlení zajistili nebo udrželi sami. Je proto povinností  státu jim na základě principu solidarity pomoci, k čemuž lze využít různé nástroje od legislativních, přes sociální práci až po sociální dávky.

Modlitbová, Jitka, Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. FSP,_č. 4, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .