Odborníci versus politici: jak se připravovala česká důchodová reforma

Martin Potůček, Veronika Rudolfová

Abstrakt
I když důchodové systémy patří k nejstabilnějším prvkům sociálních systémů, i ony se mění. V posledních desetiletích přistoupily desítky zemí k jejich drobnějším úpravám či zásadnějším  reformám. Vzhledem ke složitosti důchodových systémů jsou do příprav těchto změn zváni experti, a s ohledem na sociální citlivost připravovaných změn, dotýkajících se širokých vrstev  obyvatelstva, věnují tématu velkou pozornost i politici. V tomto příspěvku analyzujeme s pomocí teorie diskursivního institucionalismu a metody analýzy rámců charakter a obsah diskursu o české  důchodové reformě v rozmezí let 2004 až 2014. V centru naší pozornosti jsou institucionální rámce a obsahy komunikace jeho klíčových aktérů – politiků a expertů. Ukazuje se, že i když se politici  bez expertů neobejdou a vytvářejí jim prostor pro uplatnění odborných postupů a poznatků, v rozhodování mají nakonec hlavní slovo oni sami.

Klíčová slova: Důchodová reforma, Česká republika, diskursivní institucionalismus, analýza rámců, politici, experti, komunikace

Potůček, Martin, Odborníci versus politici_jak se připravovala česká důchodová reforma. FSP,_č. 4, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .