Z mezinárodního workshopu „Zaměstnávání starších lidí v ČR a srovnání s EU“ v Brně

Martina Rašticová, Drahomíra Zajíčková, Monika Bédiová

Dne 26. 5. 2016 se na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy Univerzity v Brně uskutečnil mezinárodní workshop „Zaměstnávání starších lidí v ČR a srovnání s EU“ v rámci dvouletého projektu  Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi, financovaného z programu COST Action IS1409 (European  Cooperation in Science and Technology), jehož řešitelkou je doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Rašticová, Martina, Z mezinárodního workshopu „Zaměstnávání starších lidí v ČR a srovnání s EU“ v Brně. FSP,_č. 4, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .