Nový systém financování sociálních služeb zatím zlepšení nepřinesl

Jiří Horecký, Petr Hanuš

Před dvěma lety bylo financování sociálních služeb přesunuto na úroveň jednotlivých krajů. S vyhodnocením tohoto zásadního kroku, a po prvních zkušenostech, je dnes možné konstatovat, že  očekávání doposud nenaplnil. Navíc dochází k rozdílnému přístupu k financování sociálních služeb v jednotlivých krajích.

Horecký, Jiří, Nový systém financování sociálních služeb zatím zlepšení nepřinesl. FSP,_č. 5, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .