Financování sociálních podniků

Kateřina Legnerová, Marie Dohnalová

Abstrakt
Autorky příspěvku vycházejí z teoretického konceptu teorie závislosti na zdrojích (Pfeffer a Salancik, 1978)1 a z několikaletých vlastních výzkumů sociálních podniků, které realizují s využitím  mezinárodní metodiky. Teorie závislosti na zdrojích pracuje s třemi předpoklady: záleží na sociálním kontextu, organizace vyvíjejí strategie, které jim pomáhají udržet svoji autonomii a cíle, a moc  je důležitá pro pochopení, proč organizace jednají určitými způsoby (Davis, Cobb, 2010)2. Sociální podniky jsou u nás relativně novými ekonomickými subjekty. Jsou soukromé a ve svých  aktivitách sledují nejen ekonomický, ale také sociální a environmentální cíl. Jsou to částečně obchodní společnosti, družstva a také některé nestátní neziskové organizace. S využitím mezinárodní  metodiky evropské výzkumné společnosti EMES (Defourny, 2001)3 autorky příspěvku dospěly k závěru, že v sociálních podnicích dochází ke kombinaci finančních zdrojů a že motivací pro sociální podnikání nestátních neziskových organizací je možnost mít vlastní zdroje. Tím potvrzují teorii závislosti na zdrojích zejména v předpokladu, že vlastní financování pomáhá udržovat autonomii a  může ovlivňovat jednání organizace.

Klíčová slova: sociální ekonomika, sociální podnikaní, sociální podniky, znevýhodněné skupiny, trh práce, sociální integrace

Legnerová, Kateřina, Financování sociálních podniků. FSP,_č. 1, 2017
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .