Multidisciplinarita v příspěvku na péči

Olga Hubíková

V březnu až listopadu 2016 byl brněnským výzkumným týmem VÚPSV, v. v. i pod vedením prof. Libora Musila realizován projekt TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na  příspěvek na péči. Zadavatelem projektu bylo MPSV a výsledky projektu budou zadavatelem využity při jeho metodické a koncepční činnosti v oblasti rozvoje posudkové praxe u příspěvku na péči.

Hubíková, Olga, Multidisciplinarita v příspěvku na péči. FSP,_č. 1, 2017
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .