Nejvýznamnější překážky uplatnění osob po výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce

Pavel Bareš, Jiří Mertl

Velmi nízká možnost uplatnění na trhu práce a vysoká míra nezaměstnanosti u osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „propuštěné osoby“, „osoby s trestní minulostí“2)  představuje společně s vysokou zadlužeností (případně předlužeností) jeden z hlavních důvodů, které značně komplikují možnost návratu (reintegrace) těchto osob do společnosti.3

Bareš, Pavel, Nejvýznamnější překážky uplatnění osob po výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce. FSP,_č. 1, 2017
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .