Rovnost příležitostí z pohledu rodinné politiky

Petra Michalová

Národní centrum pro rodinu se veřejné diskuse o rovných příležitostech účastní už řadu let. Během těch let se ale pojetí konceptu značně proměnilo a je důvodné se domnívat, že pod pojmem  „rovné příležitosti“ si každý představí něco trochu jiného. Tento vývoj se nakonec stal impulsem k uspořádání semináře „Rovnost příležitostí z pohledu rodinné politiky“, který proběhl 20. 9. 2016  v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Seminář se konal pod záštitou poslankyň Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Pavly Golasowské, Jitky Chalánkové a Niny  Novákové a spolu s Národním centrem pro rodinu ho pořádala Asociace center pro rodinu.

Michalová, Petra, Rovnost příležitostí z pohledu rodinné politiky. FSP,_č. 1, 2017
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .