Česká rodinná politika – podpora rodin s nezaopatřenými dětmi a autonomie rodiny

Věra Kuchařová, Olga Nešporová

Abstrakt
Článek se zaměřuje na rodinnou politiku v České republice, přičemž jednak vymezuje její základní principy, jednak sleduje její aktuální směřování. Široké téma je zúženo a dále rozebíráno na  příkladu jedné z ústředních oblastí rodinné politiky, kterou je podpora rodin s nezaopatřenými dětmi. Rodinnou politiku autorky vnímají jako průřezovou disciplínu a svébytnou oblast přesahující  sociální politiku. V první části textu jsou rozebrány základní principy rodinné politiky – princip autonomie (rodiny), princip subsidiarity a princip participace. Následuje teoretické pojednání o  ideálu fungující rodiny, které je věnováno vymezení rodiny a jejím základním funkcím. Druhá část textu sleduje konkrétní opatření pro podporu rodin s nezaopatřenými dětmi v České republice v  posledním desetiletí (2006−2016). A to na příkladu dvou vybraných oblastí – finanční podpory a služeb denní péče o děti a vzdělávání. Závěrečná diskuse podtrhuje význam principu participace  aktérů a představuje preference příjemců opatření i širší veřejnosti.

Klíčová slova: rodinná politika, Česká republika, rodiny s dětmi, autonomie, subsidiarita, participace

Kuchařová, Věra, Česká rodinná politika - podpora rodin s nezaopatřenými dětmi a autonomie rodiny. FSP,_č. 2, 2017
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .