Informace VÚPSV o projektech realizovaných v roce 2017

Helena Vychová

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV) zahájil v roce 2017 řešení významných systémových projektů, realizovaných v rámci výzvy č. 03_15_122 (Rozvoj služeb zaměstnanosti)  Operačního programu Zaměstnanost vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Řešitelský tým VÚPSV je tvořen pracovníky výzkumného Týmu trhu práce, do jehož odborného zaměření problematika níže uvedených řešených projektů spadá.

Vychová, Helena, Informace VÚPSV o projektech realizovaných v roce 2017. FSP,_č. 2, 2017
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .