Z mezinárodního workshopu „Sociální politika 2016 – Nové výzvy v nejisté době“ v Praze

Vladimír Barák

Dne 24. listopadu loňského roku se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze konal mezinárodní workshop „Sociální politika 2016 – Nové výzvy v nejisté době“ v rámci projektu Komparace,  inovace a diverzifikace sociálně-vědních předmětů, vedlejší specializace Hospodářská a sociální politika s akcentem na potřeby studentů. Řešitelem projektu je prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Barák, Vladimír, Z mezinárodního workshopu „Sociální politika 2016 - Nové výzvy v nejisté době“ v Praze. FSP,_č. 2, 2017
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .