Problematika diskriminace v migračním právu, politice a praxi vůči věku

Marek Merhaut

Tato studie klade důraz na rozsáhlou, ale málo vnímanou existenci diskriminace vůči věku ve vynuceném migračním právu, politice a praxi. Užitím termínu „sociální věk“ autor analyzuje způsoby,  jakými jsou lidé rozděleni v nucené migraci, dle chronologického věku, biologického vývoje a rodinného statusu. Tento článek má za cíl přispět k dalšímu výzkumu věkové diskriminace ve všech  formách a v různých kontextech nucené migrace.

Merhaut, Marek, Problematika diskriminace v migračním právu, politice a praxi vůči věku. FSP,_č. 3, 2017
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .