Z historie International Labour Organization (IL0) – Mezinárodní organizace práce (MOP)

Igor Tomeš

Dne 28. června 1919 byla podepsána Versailleská smlouva a byl zřízen organizační výbor, který měl připravit 1. mezinárodní konferenci práce (MKP) a tím i vznik Mezinárodní organizace práce  (MOP). Dne 29. října 1919 se schází první MKP a trvá do 29. listopadu téhož roku. V roce 2019 tedy uplyne již 100 let trvání MOP.

Tomeš, Igor, Z historie International Labour Organization (IL0) – Mezinárodní organizace práce (MOP). FSP,_č. 3, 2017
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .