Zavedení a zrušení druhého důchodového pilíře jako souboj advokačních koalic

Martin Potůček, Veronika Rudolfová

Abstrakt
V reformách důchodových systémů postkomunistických zemí byla v posledních dvaceti letech kromě dalších změn realizována i diverzifikace důchodových pilířů spojená s masivními přesuny  příspěvků účastníků z veřejných, průběžně financovaných důchodových pilířů do nově ustavovaných privátních fondových pilířů. Zavedení tohoto pilíře bylo od roku 2013 prosazeno i v České  republice. Přijetí příslušného zákona předcházel vážný politický konflikt mezi příznivci a odpůrci tohoto kroku (jak mezi jednotlivými politickými subjekty, tak i mezi odborníky). V analýze tohoto  konfliktu – a jeho vyústění v podobě zrušení tohoto nově ustaveného pilíře brzy po změně vládní politické reprezentace – uplatňujeme teorii advokačních koalic. V identifikaci procesu krystalizace  dvou vyhraněných koalic aktérů z obou stran názorového spektra pracujeme zejména s analýzou politických dokumentů, s veřejnými prohlášeními jednotlivých aktérů a s analýzou hlasování o  příslušném zákonu v obou komorách Parlamentu ČR. V závěru diskutujeme možnosti a meze uplatnění teorie advokačních koalic při zkoumání dynamiky veřejně politického procesu.

Klíčová slova: Důchodová reforma, Česká republika, teorie advokačních koalic, veřejný pilíř definovaný dávkově a financovaný průběžně, fondový příspěvkově definovaný pilíř

Potůček, Martin, Zavedení a zrušení druhého důchodového pilíře jako souboj advokačních koalic. FSP,_č. 3, 2017
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .