Možnosti a limity inkluzivního dobrovolnictví

12.10.2017
Tereza Pospíšilová, Aneta Marková Abstrakt Dobrovolnictví je fenomén, který již přinejmenším dvě desetiletí budí zájem badatelů ze společenskovědních disciplín, představitelů […]

FÓRUM sociální politiky – 5/2017

12.10.2017
FÓRUM sociální politiky odborný recenzovaný časopis 5/2017 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dovoluji si Vás opět oslovit s dalším číslem našeho […]