Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2018

Olga Bičáková

Dnem 1. ledna 2018 nabude účinnosti nařízení vlády č. 286/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Bičáková, Olga, Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2018. FSP,_č. 5, 2017
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .