Determinanty odchodu do předčasného důchodu

Milan Šlapák, Martin Holub, Ladislav Průša

Abstrakt
Článek identifikuje faktory, které determinují rozhodnutí odchodu do předčasného starobního důchodu v podmínkách České republiky. Dále autoři analyzují relativní význam těchto faktorů ve  srovnání s faktory determinujícími odchod do důchodu k věkové hranici odchodu do důchodu a po ní. V tomto kontextu se ukazuje, že ekonomický status osoby a faktor zdraví hrají zásadní roli,  analýza však zároveň zdůraznila vazby skupiny faktorů týkající se pracovní situace osoby. Závěry tedy podporují komplexní přístupy důchodové politiky ke zvyšování reálného věku odchodu do  důchodu.

Klíčová slova: Důchodový systém, odchod do důchodu, předčasný důchod.

Šlapák, Milan, Determinanty odchodu do předčasného důchodu. FSP,_č. 6, 2017
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .