Nová kritéria hodnocení závislosti pro přiznání příspěvku na péči v Německu

Ladislav Průša

Sociální zákonodárství v Německu je upraveno celkem ve XII. knihách, systém služeb sociální péče pro seniory a zdravotně handicapované osoby je upraven tzv. XI. knihou sociálního  zákonodárství – Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI) – Soziale Pflegeversicherung – (SGB XI). Německo tak reagovalo na skutečnost, že s rostoucí střední délkou života se zvyšoval počet osob,  kteří potřebují pomoc, přičemž se prodlužovala i doba potřebné péče.

Průša, Ladislav, Nová kritéria hodnocení závislosti pro přiznání příspěvku na péči v Německu. FSP,_č. 6, 2017
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .