FÓRUM sociální politiky – 1/2018

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

1/2018

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

přinášíme Vám první letošní číslo našeho časopisu, a to již 12. ročníku! Máme za sebou vánoce a silvestra, ale také prezidentské volby a zatím stále probíhající jednání o ustavení vlády, inu nebyl to rozhodně nudný začátek roku. Nikdo nevíme, co nám letošní rok přinese, ale je to zase osmičkový rok a ty  jsou pro naši republiku osudové. Tak nám všem přeji, aby tenhle rok byl spíše rokem souznění a porozumění, a aby nám osud nepřichystal nějaká nepříjemná překvapení. Doufám, že si i v hektických dnech začátku roku najdete chvíli k přečtení našeho časopisu, protože i tentokrát je nabídka velmi  zajímavá. Tak mi tedy dovolte krátkou ochutnávku.

[...]

Vaše Hana Roztočilová
šéfredaktorka

Zhodnocení reformy systému veřejných služeb zaměstnanosti z perspektivy změn ve způsobu jeho řízení a správy

12.2.2018

Pavel Horák

Abstrakt
V předkládaném příspěvku se pokusíme na základě široké škály kvantitativních a kvalitativních dat komplexně zhodnotit průběh reformy veřejných služeb zaměstnanosti v ČR na jejím začátku, v průběhu a po jejím skončení mezi lety 2011 až do první poloviny roku 2016 z perspektivy  změn ve způsobu jejího řízení a správy (governance). Získané informace o změnách způsobu koordinace, kooperace a rozdělení pravomocí v nově transformovaném systému krátce doplňujeme o poznatky, které se týkají změn v oblasti personálních, finančních a technologických kapacit,  spolupráce a partnerství mezi státními a nestátními aktéry a rozsahu a způsobu využívání evropských peněz v české politice zaměstnanosti. V závěru shrnujeme klíčová zjištění a srovnáváme změny v oblasti řízení a správy nově reformovaného systému veřejných služeb zaměstnanosti v  ČR se zahraničními trendy.

Klíčová slova: reformy veřejného sektoru, sociální reformy, veřejné služby zaměstnanosti, governance, nezaměstnanost.

Continue reading

Číst článek

Možnosti využití vybraných metod hodnocení prací pro aplikaci ve veřejných službách a u státních zaměstnanců

12.2.2018

Lenka Říhová

Abstrakt
Výběr vhodné metody hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací, relevance posuzovaných kritérií a jejich aktualizace v reakci na vývoj obsahu vykonávané práce je základním předpokladem pro spravedlivé odměňování zaměstnanců. Vývoj nových technologií (automatizace, robotizace a digitalizace), stejně jako rostoucí důraz na kontinuální vzdělávání zaměstnanců i vznik nových pracovních činností mění nároky na práci samotnou. Tyto změny probíhají v pracích vykonávaných ve veřejných službách, státní správě i v soukromém sektoru. Cílem práce proto  bylo zjištění možností aplikace vybraných systémů a metod hodnocení prací, a to jak tuzemských, tak zahraničních, pro použití hodnocení prací státních zaměstnanců a zaměstnanců ve veřejných službách. Analyzovány byly silné a slabé stránky, včetně odhalení příležitostí pro precizaci  současně využívané Analytické metody hodnocení prací aplikované právě pro posouzení prací státních zaměstnanců a zaměstnanců ve veřejných službách. Celkem byla analýza zaměřena na sedm metod, kterými jsou: REFA; Systém Bedaux; NEMA; Metoda porovnávání kritérií; Metoda  rozhodovacích skupin; Metoda Urwicka Orra; ISOS job evaluation system.

Klíčová slova: hodnocení prací, práce, veřejná služba, státní zaměstnanci.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.