Z výsledků výzkumu v roce 2017

12.4.2018
V r. 2017 byl vodítkem vědeckovýzkumné činnosti VÚPSV, v. v. i. „Plán výzkumné činnosti na r. 2017“. Plán byl zaměřen […]

Přestupky na úseku zaměstnanosti

12.4.2018
Olga Bičáková Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zakotvuje povinnosti fyzickým osobám, právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám, zaměstnavatelům a poskytovatelům […]

Znečištění ovzduší a migrace z Ostravy

12.4.2018
Jakub Vontroba Abstrakt Silně znečištěné ovzduší hraje významnou roli při úvahách obyvatel o vystěhování ze zasažených oblastí, přičemž sklon k […]

FÓRUM sociální politiky – 2/2018

12.4.2018
FÓRUM sociální politiky odborný recenzovaný časopis 2/2018 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dne 23. března 2018 nás zastihla smutná zpráva, ve […]