Specifikace rozdílů v interakci managementu a zaměstnanců s přihlédnutím na genderové vztahy na pracovišti z pohledu psychologie práce

Marek Merhaut, Karel Chadt

Mezilidské vztahy na pracovišti jsou stále zajímavějším a více otevíraným tématem. Dobrá spolupráce s kolegy, podřízenými i nadřízenými může být příčinou nadstandardních pracovních výkonů, faktorem seberealizace, vytvářením dobrého pracovního klimatu, který ovlivňuje také  úroveň poskytování služeb s dosahem do osobních životů, jež se tak stávají kvalitněji vnímanými. Naopak je-li spolupráce mezi lidmi špatná, ovlivňuje tento fakt fluktuaci, kvalitu práce a zaměstnání se tak často stává nutností, která zajišťuje pouze životní potřeby. Jak vidí svou  vzájemnou spolupráci jednotlivci v kontextu pracovní pozice a pohlaví se snažíme definovat v tomto článku. Obecně se setkáváme s různými názory u žen působících v ženských kolektivech, mužů, kteří preferují někdy mužský, jindy naopak ženský kolektiv, nadřízených popisujících  rozdílnost spolupráce s muži a ženami i podřízených preferujících vedení spíše jednoho z pohlaví.

Merhaut, Marek, Specifik. rozdílů v interakci managementu a zaměst. s přihléd. na gender. vztahy na pracovišti z pohledu psychol. práce. FSP,_č. 2, 2018
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .