V České republice vznikají první Centra pro rodinné pečující. Městům a obcím mohou ušetřit finanční prostředky a rodinám usnadnit orientaci v nabídce sociálních a zdravotních služeb

Jana Tiahan Wojtoňová

Probíhající profesionalizace sociálního i zdravotního sektoru, realizovaný výzkum i vývoj s sebou nese i problémy, na něž je potřeba reagovat v systému sociální i zdravotní péče. Prodlužování délky života a nárůst počtu osob starších 80 let má za důsledek, že současné kapacity ústavní  péče nejsou schopny adekvátně v čase a místě flexibilně reagovat. Dalším významným problémem je opomíjení potřeb rodinných pečujících. Tuto skutečnost potvrzuje i přehled vyplácených příspěvků na péči (PnP). V roce 2016 bylo vyplaceno celkem 349,7 tis. příspěvků na péči, z toho  252,3 tis. příjemců PnP nemělo uvedeného registrovaného poskytovatele sociálních služeb, pouze 28 % příjemců PnP využívá registrovanou sociální službu. Rodina zabezpečuje péči až v 72 % případů.

Tiahan Wojtoňová, Jana, V České republice vznikají první Centra pro rodinné pečující.. FSP,_č. 4, 2018
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .