13. mezinárodní výzkumná konference o bezdomovectví

Olga Nešporová

V Maďarsku se 21. září 2018 konala konference zaměřená na problematiku bezdomovectví s podtitulem „Sociální a ekonomická integrace bezdomovců“. Konference, kterou každoročně pořádá Evropská observatoř bezdomovectví mezinárodní organizace FEANTSA (Evropská federace  národních organizací pracujících s bezdomovci), letos proběhla na půdě Středoevropské univerzity (CEU). S organizací pomáhal Metropolitní výzkumný institut v Budapešti a budapešťská Nadace přístřeší (Shelter Foundation Budapest).

Nešporová, Olga, 13. mezinárodní výzkumná konference o bezdomovectví. FSP,_č. 5, 2018
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .