Domácí péče v Evropě (publikace WHO)

Demografické, epidemiologické, sociální a kulturní trendy v evropských zemích mění tradiční vzorce péče. V následujících letech budou starší lidé ve zvyšující se míře závislí na péči, zejména z důvodu chronických onemocnění a zdravotních postižení. Rozpad tradičních velkých rodin a  urbanizace také stále častěji neumožní rodinným příslušníkům poskytovat péči o starší nebo zdravotně postižené členy rodiny. Tyto změny v potřebách a sociální struktuře si vyžádají odlišný přístup k politice a službám v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Odpovědí na tyto otázky by  mohla být domácí péče, udržitelný přístup k předcházení potřebě zbytečné akutní nebo dlouhodobé institucionalizované péče a udržení osob s potřebami péče v jejich domově a komunitě co nejdéle. Technologické inovace společně s novými moderními formami organizací poskytujících  služby mohou být řešením pro rozvoj domácí péče v Evropě za předpokladu, že systémy zdravotní péče budou nadále posilovat integraci a koordinaci péče. Tento informativní článek vychází z publikace, vydané Regionálním úřadem WHO pro Evropu, která v jasné a srozumitelné formě  předkládá údaje a podněty pro tvůrce zdravotních a sociálních politik a je pomocníkem v jejich rozhodování. Vysvětluje, proč by zdravotní a sociální služby měly poskytovat vysoce kvalitní a cílenou domácí péči pro zdravotně postižené a starší lidi. Poskytuje důkazy efektivnosti domácí  péče, ukazuje, jak lze zlepšit a zajistit spravedlivý přístup k sociálním službám, potřebným při poskytování domácí péče. Publikace také zkoumá různorodé kontexty kultury a péče v různých zemích a odhaluje, jak vzdělávat odborníky i laickou veřejnost. Brožura WHO se snaží rozšířit  povědomí, podnítit diskusi a podporovat poskytování domácí péče.

Domácí péče v Evropě (publikace WHO). FSP,_č. 5, 2018
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .