Jeden den v životě pečovatelky: placená péče o seniory perspektivou pečujících

Tereza Hronová, Adéla Souralová

Abstrakt
Otázka péče o seniory se stává jedním ze společenských témat. Demografické proměny české společnosti přinášejí také zde do popředí otázku „Kdo se postará?“. Cílem této stati je poskytnout vhled do privátního sektoru péče o seniory a odpovědět na následující otázky: Jak chápou  pečovatelky o seniory svou roli? Jak chápou péči, kterou poskytují? Naším cílem zde je sledovat poskytování péče z perspektivy těch, které tuto péči poskytují. Chceme tímto zprostředkovat povahu terénní pečovatelské péče jako poměrně nové služby v oblasti sociálních služeb, to vše  formou etnografické reflexe. Zaměříme se na denní rutinu terénních pečovatelek, specifika této činnosti z perspektivy poskytované služby, z hlediska vztahu mezi klienty a pečovatelkami a také očima zúčastněného pozorovatele. Náš text vychází z etnografického výzkumu, který zahrnoval zúčastněné pozorování a neformální rozhovory s pečovatelkami i pečujícími.

Klíčová slova: péče o seniory, placená péče, vztah pečovatelky a klienta, role pečovatelky

Hronová, Tereza, Jeden den v životě pečovatelky_placená péče o seniory perspektivou pečujících. FSP,_č. 5, 2018
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .