Příspěvky od Úřadu práce pro osoby samostatně výdělečně činné v roce 2018

Olga Bičáková

Jak vyplývá z „Analýzy vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2016“, kterou zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, osoby samostatně výdělečně činné se významnou měrou podílejí na zaměstnanosti v České republice. V roce 2016 dosáhl průměrný počet zaměstnaných  ve všech sférách národního hospodářství 5138,6 tis. osob. Jejich počet meziročně vzrostl absolutně o 96,7 tis., v relativním vyjádření o 1,9 %. Celkový počet podnikatelů činil 881,8 tis., poklesl počet podnikatelů se zaměstnanci, a to o 16,4 tis. na 161,3 tis., počet podnikatelů bez  zaměstnanců výrazně vzrostl o 27,2 tis. na 693,4 tis. Počet pomáhajících rodinných příslušníků se snížil o 3,3 tis. Podíl podnikatelů včetně pomáhajících rodinných příslušníků na celkové zaměstnanosti se meziročně snížil o 0,1 procentního bodu na 17,2 %, přesto zůstává ve srovnání s  jinými zeměmi vysoký.

Bičáková, Olga, Příspěvky od Úřadu práce pro osoby samostatně výdělečně činné v roce 2018. FSP,_č. 5, 2018
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .