Motivační funkce minimální mzdy: případová studie České republiky

Jaroslav Schulz

Abstrakt
Článek pojednává o motivační funkci minimální mzdy v podmínkách současné legislativy České republiky, a to v kontextu daně z příjmů a vybraných sociálních dávek. Důraz je kladen na dávky v oblasti bydlení, které jsou významným prvkem současného sociálního systému, což  koresponduje s významností nákladů na bydlení pro domácnosti. Základním cílem je posoudit, zda je současná výše minimální mzdy motivující pro typizované domácnosti aktivně se zapojit na trhu práce v rámci standardního pracovního poměru. Studie je zaměřena na nízkopříjmové  domácnosti, jejichž odměna za práci se pohybuje na úrovní minimální mzdy. Cíl práce je zkoumán výpočtem čistých disponibilních příjmů jednotlivých typů domácností v závislosti na jejich pracovním zařazení. Závěry simulací jednoznačně poukazují na to, že minimální mzda obecně  není pro domácnosti motivujícím faktorem. Relativně největší stimul poskytuje, díky štědrým daňovým bonusům, domácnostem s dětmi.

Klíčová slova: Minimální mzda, motivační funkce, sociální dávky, motivace k práci, participační daňová sazba, TAXBEN alternativa, Česká republika

Schulz, Jaroslav, Motivační funkce minimální mzdy_případová studie České republiky. FSP,_č. 6, 2018
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .