Nelegální práce

Olga Bičáková

Nelegální práci neboli práci načerno lze definovat jako ekonomickou aktivitu, která není oficiálně podchycena a patří do tzv. stínové ekonomiky. Stínová ekonomika se vyskytuje v oblastech, kde je činnost zakázána nebo v místech kde je ekonomika nedostatečně rozvinuta, nebo z důvodu  daňového úniku. Patří sem mj. i tzv. šedá ekonomika, což jsou nezákonné aktivity s cílem vyhnout se placení daní, poplatků apod. Obsahuje činnosti, které jsou v podstatě legální, ovšem je zde snaha skrýt se před úřady. Důvodem je vyhýbání se danění či státním regulacím. Činnosti šedé  ekonomiky neporušují pouze daňové předpisy, ale i další pravidla jakou jsou pracovněprávní předpisy, pravidla pracovního trhu, bezpečnosti práce atd. a tím přispívají mj. k narušení vztahů v lidské společnosti. Zátěž daní a odvodů na sociální pojištění a zdravotní pojištění jsou  nejdůležitější příčinou existence šedé ekonomiky. Rozsah šedé ekonomiky je výrazně ovlivněn také situací na trhu práce. Velká nezaměstnanost obecně nebo určitých skupin a kategorií občanů obvykle znamená procentuální nárůst lidí pracujících v šedé ekonomice.

Bičáková, Olga, Nelegální práce. FSP,_č. 6, 2018
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .