Poradenské služby pro rodinné pečovatele v Evropě

Maike Merkle (Institute for Social Work and Social Education)

Tento dokument poskytuje přehled poradenských služeb a poradenských struktur v oblasti pečovatelství v členských státech EU, konkrétně ve Švédsku, Rakousku, Francii a Skotsku. Výzkum se zaměřil na opatření a nabídky pro cílovou skupinu „rodinných pečovatelů“. Autor nejprve  krátce seznamuje čtenáře se systémy péče v každé z těchto zemí a uvádí jeden příklad osvědčených postupů. Následně je zpráva strukturována podle typů poradenství na poskytování informací a (psychosociální) poradenství a poskytování výcvikových a vzdělávacích nabídek rodinným  pečovatelům. Nabídky a opatření mají za cíl pomoci pečovatelům s poskytováním informací a poradenstvím.

Merkle, Maike, Poradenské služby pro rodinné pečovatele v Evropě. FSP,_č. 6, 2018
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .