Sociální příjmy jako nástroj snižování příjmové nerovnosti v České republice

Kamila Turečková, Ivona Buryová

Abstrakt
Obsahem předloženého příspěvku je představit sociální příjmy jako prostředek hospodářské politiky, konkrétně politiky sociální, ke snižování příjmové nerovnosti ve společnosti. Kvalita života občanské společnosti a vnímání sociální rovnosti úzce souvisí s rozložením příjmů mezi  jednotlivými sociálními skupinami v dané zemi. Vztahy mezi občany v zemi, kde existuje vysoká příjmová nerovnost, tj. existuje v dané společnosti značně diferencované přerozdělení peněžních příjmů mezi obyvateli, jsou pak bariérou pro další transformaci společnosti a limitují její  další rozvoj. Z toho důvodu je nutností aktivizovat hospodářskou politiku a aplikovat do přerozdělovacího systému takové prvky, které jsou jednak motivující pro pracující občany, ale také solidární s cílem eliminovat výrazné sociální diskrepance. Vliv sociální politiky, resp. sociálních  příjmů na příjmovou nerovnost v české společnosti bude analyzován na pozadí Lorenzovy křivky a vývoje indexu příjmové nerovnosti měřené metodou směrodatné odchylky v letech 2005−2016 s využitím dat z Českého statistického úřadu.

Klíčová slova: hrubé peněžní příjmy, příjmová nerovnost, sociální příjmy

Turečková, Kamila, Sociální příjmy jako nástroj snižování příjmové nerovnosti v České republice. FSP,_č. 6, 2018
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .