New publication of the RILSA

16.1.2019
Hora, Ondřej – Suchanec, Miroslav – Horáková, Markéta – Rákoczyová, Miroslava – Sirovátka, Tomáš Assessment of the short-term and medium-term […]

Nová publikace VÚPSV

16.1.2019
Hora, Ondřej – Suchanec, Miroslav – Horáková, Markéta – Rákoczyová, Miroslava – Sirovátka, Tomáš Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných […]

New publication of the RILSA

9.1.2019
Havlíková, Jana et al.. Professionalization of social work in public administration and social services: the role of the entrance education […]

Nová publikace VÚPSV

9.1.2019
Havlíková, Jana a kol. Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího […]

New publication of the RILSA

2.1.2019
Hubíková, Olga Case management focused on the life situation of long-term care in social work at municipal authorities Prague: RILSA, […]

Nová publikace VÚPSV

2.1.2019
Hubíková, Olga Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech  Praha: VÚPSV, v. v. […]