100 let ve službách republiky – sociální péče o válečné veterány v České republice

Peter Brnula, Jitka Laštovková, Pavel Kucler

Příspěvek je reflexí vývoje sociální péče o válečné veterány v Československu a následně v samostatné České republice. Zároveň nabízí úvahu o možnostech sociální práce v Armádě ČR. Text se zaměřuje na analýzu veřejně dostupných historických dokumentů v podobě legislativních  předpisů a politik od roku 1918 po současnost a přináší informace o zaměření sociální péče o válečné veterány, stejně jako o její politizaci a jisté formě její historické diskontinuity v rámci Československa/České republiky. V závěru textu autoři diskusi orientují k nutnosti a potřebě  sociální práce v Armádě ČR, a to nejen s válečnými veterány, ale také obecně s vojáky z povolání jako s relevantní cílovou skupinou.

Brnula, Peter, 100 let ve službách republiky - sociální péče o válečné veterány v České republice. FSP,_č. 1, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .