Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky

Lenka Říhová, Michal Blahout

Abstrakt
Vysoký podíl sebezaměstnaných (dále označovaných jako OSVČ) na zaměstnanosti v kombinaci s nízkou inkasovanou daní z příjmů těchto subjektů jsou hlavní aktuální problémy, které by měla fiskální politika České republiky aktivně řešit. Významnou problematickou oblastí je ovšem i  přítomnost stínové ekonomiky v podobě zdánlivého podnikání (švarcsystému) či krácení daňové povinnosti. Relativně nízké zdanění OSVČ v komparaci se zaměstnanci spolu s existencí zdánlivého podnikání staví mnohé OSVČ do role levné pracovní síly. Výše inkasované daně z příjmu  OSVČ v letech 2011 až 2016 oscilovala okolo 0,9 až 4,6 % výše inkasované daně z příjmů zaměstnanců. Cílem této práce je proto představit daň z podnikání jako jednu z možností jak vyvést část OSVČ ze stínové ekonomiky a přispět tak ke stabilizaci současného stavu.

Klíčová slova: OSVČ, daň z podnikání, stínová ekonomika, společenské normy, behaviorální ekonomie.

Říhová, Lenka, Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky. FSP,_č. 1, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .