Sociální soudržnost a blahobyt v Evropě

Georgi Dragolov, Jan Delhey, Klaus Boehnke
Eurofound (Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek)

Sociální soudržnost znamená pocit sounáležitosti, odolnost a orientaci společnosti na společné blaho. Je dokázáno, že život v soudržné společnosti má pozitivní dopad na blahobyt jednotlivce a pomáhá zlepšovat život všech obyvatel. Blahobyt států i jednotlivců se považuje za  jednoznačné pozitivum a důležité měřítko pro rozvoj člověka.

Dragolov, Georgi, Sociální soudržnost a blahobyt v Evropě. FSP,_č. 1, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .