Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2019

Olga Bičáková

Dnem 1. ledna 2019 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 273/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí,  ve znění pozdějších předpisů.

Bičáková, Olga, Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2019. FSP,_č. 1, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .