New publication of the RILSA

29.3.2019
Schebelle Danica – Kubát, Jan – Bareš, Pavel Prague: RILSA, 2018. 109 pp., ISBN 978-80-7416-322-7 The main objective of the […]

Nová publikace VÚPSV

29.3.2019
Schebelle Danica – Kubát, Jan – Bareš, Pavel Specifika integrace nezletilých dětí cizinců žijících na území České republiky Praha: VÚPSV, […]

Webinář „Nové formy zaměstnávání“

6.3.2019
27. února 2019 se konal webinář zaměřený na nové formy zaměstnávání, jako je mobilní práce, sdílení pracovního místa, příležitostná práce […]